Monitoring: Reklamní investice v médiích letos rychle rostou

čtvrtek, 19. května 2022, 06:35 Reklama MediaGuru

Monitorované reklamní investice v médiích v dubnu meziročně vyrostly téměř o čtvrtinu. Za první čtyři měsíce 2022 jsou pak vyšší o 15 procent, ukazuje monitoring Nielsen Admosphere.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Celkové monitorované reklamní investice v médiích za první čtyři letošní měsíce se podle monitoringu AdIntel od Nielsen Admosphere meziročně zvýšily o 15 % . Jejich celkový hrubý objem přesáhl za toto období 30,5 mld. Kč. Výrazněji se pak monitorované reklamní investice v médiích zvýšily v letošním dubnu, kdy vykázaly 23% růst. 

Pandemie covid-19 loni srazila především reklamní výdaje do outdoorové reklamy a právě venkovní reklama je v dubnu v meziročním srovnání mediatypem s nejvyšším nárůstem (+77 %). Vysoké nárůsty si v dubnu připsaly i rádia (+35 %), televize (+22 %) a také objem investic v tisku se podle monitoringu navýšil dvouciferně (+15 %). 

Data monitoringu za první čtyři měsíce roku 2022 tak ani nenaznačují zpomalení nebo pokles investic v souvislosti s válkou na Ukrajině, na což upozorňovali někteří zástupci mediálních provozovatelů.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

V přehledu není uváděn internet, protože monitoring reklamních investic postihuje jen display reklamu a videoreklamu a neobsahuje tak všechny formy internetové reklamy. Jak ale vyplývá z dat projektu AdMonitoring za první kvartál letošního roku, je i v rámci tohoto mediatypu registrován růst, a to především v programatické display reklamě. 

Znovu připomínáme, že data z monitoringu investic neodrážejí skutečný finanční objem věnovaný na nákup reklamního času a prostoru. Jsou především indikátorem vývojového trendu.

-mav-