Prodej TV Nova a skupiny CME: Co získává PPF?

úterý, 29. října 2019, 00:05 TV MediaGuru

Investiční skupina PPF se majetkově vrací do televize Nova a vstupuje na mediální trh v roli významného vlastníka. Co to může znamenat?

Zdroj: TV Nova

Zdroj: TV Nova

Investiční skupina PPF uzavřela dohodu o převzetí aktivit americké skupiny Central European Media Enterprises (CME) v pěti zemích střední a východní Evropy. Součástí této dohody je i přechod tuzemské televizní stanice Nova do rukou skupiny PPF Petra Kellnera. Transakci v hodnotě 2,1 miliardy USD (cca 48 mld. Kč) ještě musí schválit regulační orgány. Její ukončení se očekává v polovině roku 2020. Pro PPF nejde o zcela neznámý krok, televizi Nova už jednou vlastnila, a to krátce v rozmezí let 2002-2004, kdy ji poté znovu prodala společnosti CME. Co PPF nákupem Novy a dalších televizí získává? Pokusili jsme se nejpodstatnější fakta shrnout do následujících bodů.

 • Hlavní kanál TV Nova je nejsledovanější stanicí tuzemského televizního trhu. Celá televizní skupina Nova (včetně dalších kanálů) se přetahuje s Českou televizí o post tuzemské televizní jedničky v divácké skupině 15+ v celodenní sledovanosti. V prime-timovém vysílání je jedničkou skupina Nova, která je také nejsilnější v mladších diváckých skupinách, především ve „své obchodní" 15-54. Každý den svým televizním vysíláním v průměru zasáhne 4,3 mil. diváků starších 15 let. 
 • TV Nova je obratově nejsilnějším tuzemským médiem. Tržby televize loni vystoupaly na 5,1 mld. Kč a čistý zisk představoval 571 mil. Kč. Z reklamního trhu loni Nova získala 4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že velikost reklamního trhu lze v čistých investicích odhadovat na cca 20 mld. Kč, je to přibližně pětina veškerých reklamních investic.
 • Z pohledu jednotlivých televizních stanic v pěti zemích, ve kterých CME působí, je český trh pro CME tím nejvýnosnějším. Pro celou skupinu CME je tak vývoj na českém trhu klíčový. Výpadky nebo snížení výkonu u Novy mají obvykle vliv na celkový vývoj skupiny. V tomto ohledu se do jisté míry českému trhu vyrovná rumunská televizní skupina PRO TV, která je v portfoliu televizních aktivit CME druhá nejvýnosnější.
 • PPF kupuje ekonomicky cenné zboží, které má i dobrou vývojovou perspektivu. Pokud PPF uvádí, že ji akvizice zajímá především z byznysových důvodů, je to argument opodstatněný. I z pohledu dalšího vývoje je investice do Novy ekonomicky slibnější, než byla investice jiných českých a slovenských podnikatelů (Agrofert, Czech Media Invest, Penta) do rozhodujících tuzemských vydavatelství před více než pěti lety. 
 • PPF zároveň akvizicí Novy získává nástroj na ovlivňování veřejného mínění. Jak s ním naloží, ukáže čas. Přestože skupina odmítá, že by nákupem Novy chtěla ovlivňovat politiku, spekulacím o možném ovlivňování a dopadech televizního vysílání na politický vývoj a případně na své obchodní zájmy se při takto velkém zásahu publika vyhnout nelze. Už jen tím, že PPF bude mít možnost oslovit denně 4,3 mil. diváků, stává se subjektem, který bude mít vliv na vývoj politického prostředí, a to i přesto, že v obsahové nabídce Novy převažují zábavní pořady.

Tržby TV Nova za vlastní výrobky a služby, 2008-2018 (mil. Kč)

Zdroj: výroční zprávy TV Nova, 2008-2018, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Zdroj: výroční zprávy TV Nova

Zdroj: výroční zprávy TV Nova

 • Odchodem skupiny CME mizí z českého mediálního prostředí další zahraniční vlastník, který je spojen s největším českým médiem. V zásadě by bylo možné konstatovat, že etapa zahraničních mediálních vlastníků se odchodem CME uzavírá. Na českém trhu zůstává už jenom německá Burda, pokud se zaměříme na největší a středně velké mediální společnosti. Rozhodující mediální firmy ve všech mediálních odvětvích (TV, tisk, rádio, internet) jsou vlastněny českými nebo česko-slovenskými vlastníky.
 • CME důvod prodeje, a tudíž rozhodnutí odejít, příliš nekomentovala. Na jaře informovala o revizi svých strategických aktivit s cílem „doručit co nejvyšší hodnotu pro své akcionáře".  V neděli v oficiálním prohlášení o dohodě s PPF znovu zopakovala tento záměr. Nejvyšší hodnotou pro akcionáře má být tedy prodej všech aktivit ve střední a východní Evropě, za který prodávající inkasuje 2,1 mld. USD. Po změnách v mateřské společnosti Time Warner, která se v uplynulém roce spojila s AT&T, se nový kolos rozhodl pro reorganizaci, jež vyústila ve vícero změn. Spolu s tím se změnila i politika hlavního akcionáře vůči CME.  
 • Nový management CME pracoval po odvolání Adriana Sarbua v roce 2013 posledních šest let na vylepšení finanční kondice skupiny, která se prudce zhoršila v roce 2013, kdy se výsledky CME propadly do miliardových ztrát. Vysoké zadlužení se postupně dařilo zlepšovat, přesto firma stále nesplatila veškeré své dluhy. Hospodaření CME se ale každé čtvrtletí pomalu lepšilo, a i to podporovalo úvahy o možném prodeji televizní skupiny. Ostatně, od roku 2014 se objevovaly pravidelně každý rok.

Podíl TV skupin 1.1.-27.10. 2019, 15+, celý den

ATO-Nielsen Admosphere

Podíl TV skupin 1.1.-27.10. 2019, 15-54, celý den

ATO-Nielsen Admosphere

 • Koupí Novy se PPF okamžitě zařazuje k nejvýznamnějším tuzemským mediálním vlastníkům a rovněž i k silným nadnárodním vlastníkům v regionu střední a východní Evropy. V Česku je v současnosti jedinou mediální aktivitou PPF televize O2 TV. Nákup Novy přináší do skupiny nové možnosti a může vyústit v případné změny byznysové strategie na televizním trhu. Zatímco O2 TV je postavena na placeném distribučním modelu, Nova staví převážně (s některými výjimkami) na bezplatné distribuci. To může do budoucna ovlivnit záměry nového vlastníka v nových nabídkách služeb, což může mít dopad i na strukturu příjmů televizní skupiny v delším časovém období pěti a více let.
 • Podstatná je i vertikální koncentrace, která propojením Novy a O2 vzniká. O2 jakožto operátor vysílací sítě se majetkově propojuje s významným producentem televizního obsahu. To je situace, která na českém televizním trhu dosud nenastala, a jeden vlastník má tak pod kontrolou celý řetězec od produkce po distribuci.
 • Je také otázkou, jak se PPF postaví k propojení mediálních a telekomunikačních služeb, které ve svém oznámení uvedla jako hlavní důvod akvizice. Je nesporné, že trend míří směrem, kterým se PPF vydává a že dochází k stále většímu sbližování médií, technologických firem a telekomunikací. Efekty jsou už částečně viditelné v případě O2 TV a v možnostech sledování televizního obsahu kdekoli a kdykoli. V souvislosti s očekávaným rozmachem nejen globálních streamovacích služeb, televize na vyžádání či OTT může být toto propojení pro Novu velkou výhodou.
Televizní portfolio CME, zdroj: CME

Televizní portfolio CME, zdroj: CME

 • Nelze vyloučit, že PPF si nebude chtít ponechat všechny televize, které od CME získává. Z pohledu výnosnosti jsou nejslabšími především slovinská televize Pop TV, kterou se CME snažila prodat už v minulém a předminulém roce, a bulharská bTV. Je ale možné, že pro další obchodní aktivity PPF (především telekomunikace, loňský nákup Telenoru ve čtyřech zemích včetně Bulharska) bude hrát přítomnost v těchto zemích svou roli. I přes skutečnost, že každá televize přináší jinou výši výnosů, patří všechny k silným hráčům ve svých zemích, a to jak v podílu na publiku, tak v podílu na reklamním trhu.

V dokumentech níže si můžete stáhnout plné znění tiskových sdělení PPF a CME

Další informace o vstupu PPF do TV Nova je možné najít v článku týdeníku Respekt, kterému jsme poskytli odpovědi na několik otázek. 

-mav-