BigBoard: Ztráta dálničních billboardů loni snížila zisk EBITDA

pátek, 3. května 2019, 01:15 Outdoor MediaGuru

BigBoard Praha loni plně pocítila dopady regulace billboardů v blízkosti dálnic a silnic první třídy.

Foto: BigBoard Praha

Foto: BigBoard Praha

Skupina BigBoard Praha dosáhla v roce 2018 konsolidovaných čistých tržeb ve výši 1,112 mld. Kč, což představuje meziroční růst o necelých pět procent. I přes zákaz dálničních billboardů se tak tržby skupiny loni zvýšily. Stalo se tak především díky akvizici firmy Railreklam (51% podíl dokoupen v prosinci 2017).

Výpadek příjmů z prodeje prostoru na plochách v blízkosti dálnic se ale projevil poklesem zisku před odpisy a amortizací EBITDA na 244 mil. Kč (meziročně -25 %). „Meziroční propad je způsoben především ztrátou dálničních billboardů a nájemným uhrazeným Ředitelství silnic a dálnic. Dalším faktorem meziročního snížení je akviziční činnost roku 2017, v důsledku níž došlo k přecenění dříve držených podílů na reálnou hodnotu, což vygenerovalo výnos ve výši cca 31 mil. Kč," uvádí vedení společnosti ve výroční zprávě za loňský rok. Ten firma zakončila ztrátou ve výši -18 mil. Kč.

Firma dále konstatuje, že rok 2018 byl prvním, ve kterém se naplno projevila omezení zřizování a provozování venkovních reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy. Kvůli příslušné novele se tržby skupiny snížily o téměř sto milionů Kč (97,2 mil. Kč).

Základní ukazatele hospodaření BigBoard Praha

  1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Tržby z hlavní činnosti 1 111 726 1 061 773
EBITDA 243 631 324 725
Zisk / (ztráta) za účetní období  -17 920 85 565

Zdroj: konsolidovaná výroční zpráva BigBoard Praha

Společnost BigBoard Praha loni pokračovala ve spolupráci s O2 media na rozvoji produktu pro plánování a vyhodnocování outdoorových kampaní BigPlan. Dále rozvíjela i online médium Flowee.cz, které doplnil další projekt kuchařky.cz. Na poli propojování onlinové a outdoorové reklamy učinila firma podstatný krok letos, když koupila většinový podíl ve společnosti HyperMedia. Dále se táhnou spory o CLV v pražském metru, kde v loňském tendru zvítězil BigBoard, nosiče ale nadále spravuje euroAWK.

BigBoard Praha se také připravuje na tendr na provozovatele městského mobiliáře v Praze, kde smlouva stávajícího provozovatele skončí v roce 2021. Tento projekt označuje BigBoard jako „zásadní”.

-mav-